Home > News & Event
 
เอกสารการชำระเงิน ค่าบัตรคอนเสิร์ต

สำหรับสมาชิก gmmlive ที่ไม่สามารถพิมพ์ ใบนำฝากชำระงินได้ ท่านต้องจดรายละเอียดเพื่อนำไปชำระเงินได้ ตามช่องทางที่เลือก

>>> ลงทะเบียนสมาชิก >>> เลือก Booking status >>> เลือกรหัสการอง >>> รายละเอียดการสั่งซื้อ >>> คลิ๊ก " พิมพ์ใบชำระเงิน ตามรายการสั่งซื้อ"